คุณสมบัติโปรแกรม

01 สัญญาเช่า 07 พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเช่า 13 กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า 19 รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
02 ใบจองห้อง 08 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 14 กำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำได้ 20 รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ
03 แจ้งย้าย 09 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 15 จดมิเตอร์ไฟ/น้ำ 21 รายงานสรุปรายได้
04 ย้ายออก 10 พิมพ์ใบกำกับภาษี 16 พิมพ์สรุปค่าไฟ/น้ำ 22 รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
05 ย้ายห้อง 11 พิมพ์ใบคืนเงินประกัน 17 พิมพ์ใบนำส่งเงิน 23 รายงานสรุปงบกำไรขาดทุน
06 ใบแจ้งซ่อม 12 พิมพ์ใบลดหนี้ 18 รายงานสรุปรายได้ ฯลฯ

 

สร้างประเภทรายได้ ตามความต้องการ

001 ค่าไฟ 007 เงินประกัน 013 ค่าซ่อมแอร์ 019 ค่าภาษีโรงเรือน
002 ค่าน้ำ 008 เงินจอง 014 ค่า Internet 020 ค่าต่ออายุสัญญา
003 ค่าเช่า 009 ค่าคีย์การ์ด 015 ค่าล่วงเวลา 021 ค่าทำความสะอาด
004 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 010 ค่าโทรศัพท์ 016 ค่าซ่อมอื่น 022 ส่วนลดค่าเช่า
005 ค่าส่วนกลาง 011 ค่าจอดรถ 017 ค่า Television 023 อื่นๆ
006 ค่าเช่าล่วงหน้า 012 ค่าปรับ 018 หักค่าเสียหาย ฯลฯ

 

สร้างบัญชีอพาร์ทเม้นท์

สร้างโซน

สร้างตึก

 

สร้างห้อง

สถานะห้อง

ปฎิทินห้อง

ข้อมูลผู้เช่า

ทะเบียนผู้เช่า

ใบแจ้งซ่อม

สร้างประเภทรายได้

ใบแจ้งค่าเช่า/ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน

ใบนำส่งเงิน

รายงานการรับเงิน

รายงานสรุปยอดรายได้

รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ/น้ำ

กราฟแสดงรายได้แต่ละเดือน

กราฟแสดงรายรับ/รายจ่าย

 

 

ใบจองห้อง

รายงานสรุปค่าเช่า สร้างชื่ออพาร์ทเม้นท์

สัญญาเช่าห้อง

รายงานสรุปค่าใช้จ่าย สร้างโซน

ใบแจ้งซ่อม

รายงานงบกำไรขาดทุน สร้างตึก

ใบแจ้งค่าเช่า/ใบแจ้งหนี้

รายงานสรุปค่าไฟ ค่าน้ำ ประจำเดือน สร้างห้อง

ใบเสร็จรับเงิน

รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ แต่ละเดือน สร้างประเภทรายได้

ใบนำส่งเงิน

รายงานเปรียบเทียบค่าน้ำ แต่ละเดือน สร้างระบบความปลอดภัย

 

 

Thai-C-Soft Application Co.,Ltd.
28/344 Moo 4, Phuthamonthon Sai 4 Road, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220 Thailand (Head Office)
Tel : 061-9048-903 , 084-7192-903 E-mail : jittisakpimnon@gmail.com
www.ThaiApartment.net , www.ThaiBusinessPlace.com