แผนผัง สถานะห้อง ห้อง ตึก

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติโปรแกรม

01 สัญญาเช่า 07 พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเช่า 13 กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า 19 รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
02 ใบจองห้อง 08 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 14 กำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำได้ 20 รายงานเปรียบเทียบค่าไฟ/น้ำ
03 แจ้งย้าย 09 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 15 จดมิเตอร์ไฟ/น้ำ ครั้งก่อน- ครั้งหลัง 21 รายงานสรุปรายได้
04 ย้ายออก 10 พิมพ์ใบกำกับภาษี 16 พิมพ์สรุปค่าน้ำ ค่าไฟ ประจำเดือน 22 รายงานสรุปค่าใช้จ่าย
05 ย้ายห้อง 11 พิมพ์ใบคืนเงินประกัน 17 พิมพ์ใบนำส่งเงิน 23 รายงานสรุปงบกำไรขาดทุน
06 ใบแจ้งซ่อม 12 พิมพ์ใบลดหนี้ 18 รายงานสรุปรายได้ประจำเดือน ฯลฯ

สร้างประเภทรายได้ ตามความต้องการ

001 ค่าไฟ 007 เงินประกัน 013 ค่าซ่อมแอร์ 019 ค่าภาษีโรงเรือน
002 ค่าน้ำ 008 เงินจอง 014 ค่า Internet 020 ค่าต่ออายุสัญญา
003 ค่าเช่า 009 ค่าคีย์การ์ด 015 ค่าล่วงเวลา 021 ค่าทำความสะอาด
004 ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 010 ค่าโทรศัพท์ 016 ค่าซ่อมอื่น 022 ส่วนลดค่าเช่า
005 ค่าส่วนกลาง 011 ค่าจอดรถ 017 ค่า Television 023 อื่นๆ
006 ค่าเช่าล่วงหน้า 012 ค่าปรับ 018 หักค่าเสียหาย ฯลฯ

 


สถานะห้อง


ปฏิทินห้อง


สรุปค่าเช่า


ใบแจ้งชำระค่าเช่า


 

โปรแกรมซื้อมาขายไป

   
 

โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

 


โปรแกรมโรงงานผลิตจิวเวลรี่

 

 
Thai-C-Soft Application Co.,Ltd.
28/344 Moo 4, Phuthamonthon Sai 4 Road, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220 Thailand (Head Office)
Tel : 061-9048-903 , 084-7192-903 E-mail : jittisakpimnon@gmail.com
www.ThaiApartment.net , www.ThaiBusinessPlace.com