สถานะห้อง


ปฏิทิน


ทะเบียนผู้เช่า


เมนูย่อย


บันทึกมิเตอร์น้ำ/ไฟ


รายงานค่าน้ำ/ค่าไฟ


ออกใบแจ้งชำระค่าเช่า


รายงานค่าเช่าประจำเดือน


ตารางค่าเช่าแต่ละห้อง


บันทึกสัญญาเช่า


ใบแจ้งชำระค่าเช่า


ใบเสร็จรับเงิน


สรุปรายงานรับเงิน


สรุปรายงานรับเงินแต่ละห้อง


ความปลอดภัยของระบบ

 

 

 

 

 

 

 

  
Thai-C-Soft Application Co.,Ltd.
28/344 Moo 4, Phuthamonthon Sai 4 Road, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220 Thailand (Head Office)
Tel : 061-9048-903 , 084-7192-903 E-mail : jittisakpimnon@gmail.com
www.ThaiApartment.net , www.ThaiBusinessPlace.com