บันทึกตู้เข้า / ตู้ออก


รายงานตู้เข้า / ตู้ออก


STOCK ตู้


ออกใบแจ้งหนี้


รายงานเบอร์ตู้ที่ยังไม่ออก INVOICE


พิมพ์ใบแจ้งหนี้เก็บลูกค้า


พิมพ์ใบแจ้งหนี้เก็บ AGENT


พิมพ์ใบแจ้งหนี้เป็นค่า
SERVICE / SPARE PART


สรุปยอด INVOICE


พิมพ์ใบวางบิล


ออกใบเสร็จรับเงิน


บันทึกจ่ายเงิน ADVANCE


สรุปยอดจ่ายเงิน ADVANCE


บันทึกค่าเบี้ยเลี้ยง


สรุปค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน


 

 

 

 

 
Thai-C-Soft Application Co.,Ltd.
28/344 Moo 4, Phuthamonthon Sai 4 Road, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220 Thailand (Head Office)
Tel : 086-6089385 , 02-4897465-6 E-mail : ThaiBusinessPlace@gmail.com
www.ThaiApartment.net , www.ThaiBusinessPlace.com